Boomvelling

Bomen rooien

Soms moet men overgaan tot het rooien van de boom. In het eerlijkste geval om over te gaan tot kappen, hebben we te maken met een terminaal zieke boom die direct of indirect een gevaar oplevert aan derden en omgeving.In andere gevallen kan het rooien van de boom jammer genoeg onderbouwd zijn met andere eisen.

Waarom?

  • Te groot geworden en overlast voor de buren.
  • Verkeerde standplaats, geen gras meer, opduwen oprit en verhardingen.
  • Te weinig zonlicht voor de zwembaden en zonnepanelen.

Hoe?

  • Machinale velling met hoogwerker, indien de boom het niet meer toelaat om manueel gedemonteerd te worden door klimwerk.

Manueel velwerk d.m.v klimwerk.

Voordelen:

  • Geen collaterale schade door hoogwerker.
  • Mechanisch gedeelte van de hoogwerker valt weg (pannes, breuk, stabiliteit ondergrond).
  • Op plaatsen waar de hoogwerker niet mag en kan gezet worden.  
  • Meerprijs van de hoogwerker kan doorwegen.

Stormschade

Tot een niet te onderschatten categorie behoort ook het verwijderen van omgewaaide en zwaar beschadigde bomen ten gevolge van een storm. Dit behoort misschien wel tot de moeilijkste en gevaarlijkste karwei. Dit is een situatie waarbij veel voorbereidend denkwerk, planning en een professionele aanpak nodig is. Met onze expertise zorgen wij voor een degelijk verzekeringsbestek.

OPGELET: De eigenaar is steeds VERPLICHT een vergunning aan te vragen voor het vellen van bomen, en in sommige gemeenten ook voor het snoeien. De regels en procedures verschillen van gemeente tot gemeente, U dient hiervoor contact op te nemen met de milieudienst van Uw gemeente