Processierups

 • De rups van een nachtvlinder
 • Een bladvreter met als waardplant de eik
 • Eitjes van de rups komen uit in het voorjaar samen met het jonge eikenblad. (half april tot begin mei)
 • Beginstadium oranje gekleurd om over te gaan tot een grijsgrauwe kleur
 • Na de derde vervelling komen de brandhaartjes op de rug te staan.
 • Kunnen de pijlvormige haartjes (0.2tot03.mm) afschieten (gevaar voor de gezondheid van de mens)
 • Brandhaartjes verschijnen half mei tot half juni (tot 600 000 haartjes /rups)
 • Rupsen worden 3.5cm lang
 • Vervellen wel 6 tot 7 keer alvorens te veranderen in een nachtvlinder
 • Juli en augustus begint de verpopping tot vlinder
 • Vrouwelijke nachtvlinders leggen hun eitjes begin september af in de toppen van de bomen
 • Nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellinghuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen, waar ze zich overdag schuilhouden
 • Oude haartjes kunnen tot 6 jaar actief blijven in achtergelaten nesten
 • Door het verwaaien kunnen oude nesten nog voor jarenlang overlast zorgen
 • Verplaatsen zich ’s nachts om zich te goed te doen aan het eikenblad
 • Kaalvraat kan wel eens het gevolg zijn bij laanbomen en particuliere aanplant
 • In bosverband is er veel minder kans op kaalvraat daar er een beter biologisch evenwicht is met de natuurlijke predatoren
 • De verbranding en het verwijderen van de nesten wordt door ons manueel gedaan door klimwerk en is de meest gebruikte methode bij particulieren
 • De biologische en chemische bestrijding is meestal voor grote plagen van openbare laanbeplantingen met spuitkanonnen

Methoden:

 • Mechanisch: verbranden van de nesten.
 • Biologisch:spuiten van een preparaat zorgt bij de rupsen voor inwendige aantasting.
 • Chemisch:spuiten van een preparaat dat de vervelling tegengaat.

Wij verwijderen uw processierupsen met hoogwerker of met manueel klimwerk.